Termin: 11–15 września 2023 roku
Miejsce warsztatów:
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Gwarek
ul. Leśna 5, Ślesin k. Konina


Szanowni Państwo, 

mamy zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w Terenowych Warsztatach Sedymentologicznych, podczas których chcemy uczcić jubileusz 70. urodzin prof. dr. hab. Tomasza Zielińskiego, który przez wiele lat koordynował organizację wcześniejszych edycji tych warsztatów. W czasie warsztatów przewidujemy sesje referatowe i posterowe, a także wycieczki.

W ramach wycieczek warsztatowych chcielibyśmy wspólnie z Państwem przedyskutować zagadnienia dotyczące dynamiki środowisk rzecznych i lodowcowych kenozoiku w zapisie sedymentologicznym i strukturalnym. Te zagadnienia będziemy analizować pod kątem zmian klimatycznych, zarówno w neogenie jak i podczas zlodowaceń plejstoceńskich, oraz w nawiązaniu do tektoniki podłoża podkenozoicznego i procesów glacitektonicznych. Powyższą dyskusję chcemy przeprowadzić w oparciu o wybrane stanowiska geologiczne na obszarze Polski środkowej, tj. w okolicach Konina, Turku i Łęczycy.  

Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze zaproszenie do udziału w warsztatach.

Scroll to Top