Sesja referatowa 2

15.15 – 17.00, prowadzący: Piotr Weckwerth

15.15 – 15.35: Peryglacjalna transformacja krajobrazów polodowcowych w północno-centralnej Europie
Mirosław Błaszkiewicz, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN w Toruniu

15.35 – 15.55: Osady stromej delty gilbertowskiej w środowisku kemowym – przykład z Wysoczyzny Kolneńskiej
Tomasz Salamon1, Tomasz Zieliński2, 1Instytut Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w
Katowicach, Sosnowiec, 2Instytut Geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

15.55 – 16.15: Zróżnicowanie facjalne osadów miocenu w klifach Pomorza Gdańskiego
Robert J. Sokołowski, Katedra Geofizyki, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

16.15 – 16.35: Osady wczesnopermskich rzek okresowych basenu śródsudeckiego (SW Polska) – przykład formacji z Krajanowa
Aleksander Kowalski, Magdalena Furca, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
Oddział Dolnośląski im. Henryka Teisseyre’a we Wrocławiu

16.35 – 16.55: Modelowanie scenariuszy trzęsień ziemi i tsunami we wschodniej części Morza Śródziemnego
– archeologiczno-geologiczne studium przypadku dla stanowiska Porphyreon (Liban)
Radosław Staniszewski1, Anna Wysocka1, Anna Filipek1, Anna Kotarba2, Urszula Wicenciak3, Tomasz Waliszewski4,
1Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, 2College of Humanities, Arts & Social Sciences, Flinders University, Bedford Park SA, Australia,
3Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego, Uniwersytet Warszawski, 4Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

Scroll to Top