Sesja posterowa

Zapis późnoplejstoceńskich trzęsień ziemi w nieskonsolidowanych osadach glacilimnicznych na Półwyspie Gnitz (Wyspa Uznam, NE 
Szymon Belzyt1, Małgorzata Pisarska-Jamroży2, Andreas Börner3, Gösta Hoffmann4, Michael Kenzler5, Henrik Rother6, Holger Steffen7, Rebekka Steffen7
1Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
3State Authority of Environment, Nature Conservation and Geology Mecklenburg-Western Pomerania,
Güstrow, Niemcy, 4UNESCO Global Geoparks Unit, Department Heritage, Nature, Society, German Commission for UNESCO, Bonn, Niemcy, 5Institute of Geography and Geology, University of Greifswald, Niemcy,  6Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Niemcy, 7Lantmäteriet, Geodetic Infrastructure, Gävle, Szwecja

Zapis paleośrodowiska w osadach plenivistulianu stanowiska Warenka
Dorota Brzozowicz, Joanna Petera-Zganiacz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geologii i Geomorfologii

R2–D2* w odsłonięciu – czyli jak zaprząc nowe technologie do prac terenowych
Weronika Danel, Karol Majewski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Zmiany klimatu zapisane we właściwościach granulometrycznych sekwencji lessowo-glebowych w Polsce
Marcin Krawczyk, Zdzisław Jary, Michał Łopuch, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Fizycznej

Glacimarginalny stożek powstały podczas deglacjacji zlodowacenia odrzańskiego na stanowisku w Mokrzeszowie na Przedgórzu Sudeckim, SW Polska
Dariusz Krzyszkowski1, Lucyna Wachecka-Kotkowska2, Jacek Skurzyński1,1Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego,
2Uniwersytet Łódzki, Katedra Geologii i Geomorfologii

Osady stożków pośrednich na północnych stokach Pasma Bielińskiego (Góry Świętokrzyskie) zapisem zmian warunków klimatycznych MIS8–MIS2
Małgorzata Ludwikowska-Kędzia1, Danuta Michczyńska2, 1Instytut Geografii i Nauk o Środowisku, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2Instytut Fizyki, Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Politechnika Śląska, Gliwice

Zapis powodzi lodowcowych w wybranych cechach teksturalnych osadów północno-wschodniej Polski
Weronika Marcinkowska, Piotr Weckwerth, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Wydział Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cechy morfologiczne ziaren kwarcu osadów powodzi glacjalnych Suwalszczyzny
Joanna Martewicz1, Edyta Kalińska2, Piotr Weckwerth2, 1Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Środowiska depozycji szczątków nosorożca włochatego i mamuta włochatego w Polsce
Kamilla Pawłowska, Instytut Geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wskaźniki kierunku ruchu ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszarze centralnej i północnej Polski
Małgorzata Roman, Uniwersytet Łódzki, Katedra Geologii i Geomorfologii

Zapis historycznego hutnictwa żelaza w rzeźbie terenu i w osadach wybranych zlewni rzecznych
Paweł Rutkiewicz, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Świętokrzyski im. Jana Czarnockiego w Kielcach

Zmiany klimatu i środowiska w okresie środkowy–późny plejstocen rejestrowane w paleojeziorach północnego Mazowsza
Joanna Rychel1, Dominika Sieradz1, Joanna Mirosław-Grabowska2, Barbara Massalska1, 1Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Nowe stanowisko interglacjału eemskiego w Białych Błotach (Polska centralna) – wyniki analiz multi-proxy
Dominika Sieradz1, Joanna Rychel1, Joanna Mirosław-Grabowska2, Barbara Massalska1, 1Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Typy morfometryczne form akumulacji powodzi lodowcowych oraz rekonstrukcja ich środowiska depozycyjnego w północno-wschodniej Polsce
Mateusz K. Suwiński, Piotr Weckwerth, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Wydział Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cechy sedymentacyjne i wiek gliny lodowcowej w stanowisku Gronowo Polskie (krawędź Doliny Dolnej Wisły)
Karol Tylmann1, Łukasz Elwirski1, Aleksandra Jobska1, Piotr Moska2, Damian Moskalewicz1, Olga Reutt1, Piotr P. Woźniak1, 1Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański, 2Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska, Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Politechnika Śląska, Gliwice

Czy obiekty zawierające osady kenozoiczne mogą być atrakcyjne dla geoturytyki? Przykłady geostanowisk Świętokrzyskiego Światowego Geoparku UNESCO
Witold Wesołowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Świętokrzyski im. Jana Czarnockiego w Kielcach

Wybrane zagadnienia geoturystyczne południowej części Pałuk
Jurand Wojewoda, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska

Stanowisko Złotoryja–Rokitki po 30 latach – nowe dane do jednej z ostatnich polemik naukowych w polskiej literaturze geologicznej
Jurand Wojewoda1, Damian Kasza1, Dominik Sokalski2, 1Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska, 2KGHM Polska Miedź S.A., Lubin

Scroll to Top