Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz (PAN, Toruń)

Prof. dr hab. Zdzisław Jary (UWr, Wrocław)

Prof. PAN dr hab. inż. Piotr Krzywiec (PAN, Warszawa)

Prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz (UAM, Poznań)

Prof. UMCS dr hab. Sławomir Terpiłowski (UMCS, Lublin)

Prof. UMK dr hab. Piotr Weckwerth (UMK, Toruń)

Prof. dr hab. Anna Wysocka (UW, Warszawa)

Prof. dr hab. Wojciech Wysota (UMK, Toruń)

 

Komitet Organizacyjny

Prof. UAM dr hab. Wojciech Włodarski

Lic. Julia Gandecka

Dr Beata Gruszka

Prof. UAM dr hab. Piotr Hermanowski

Dr Ewelina Lipka

Lic. Kamil Niezgodzki

Prof. UAM dr hab. Dominik Pawłowski

Prof. UAM dr hab. Kamilla Pawłowska

Prof. UAM dr hab. Marek Widera

 

Prowadzący wycieczki terenowe

Prof. UAM dr hab. Julita Biernacka (UAM, Poznań)

Dr Małgorzata Frydrych (UŁ, Łódź)

Dr Beata Gruszka (UAM, Poznań)

Prof. UAM dr hab. Piotr Hermanowski (UAM, Poznań)

Mgr Jakub Klęsk (UAM, Poznań)

Dr hab. Radosław Mieszkowski (UW, Warszawa)

Dr Anna Orłowska (UMCS, Lublin)

Dr Piotr Papiernik (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź)

Prof. UŁ dr hab. Zbigniew Rdzany (UŁ, Łódź)

Dr Radosław Wasiluk (PIG-PIB, Warszawa)

Prof. UAM dr hab. Marek Widera (UAM, Poznań)

Prof. UAM dr hab. Wojciech Włodarski (UAM, Poznań)

Scroll to Top