Sesja jubileuszowa z okazji 70. urodzin
prof. dr. hab. Tomasza Zielińskiego

12.15 – 14.15, prowadzący: Mirosław Błaszkiewicz

12.15 – 12. 35: Profesor Tomasz Zieliński: badacz, nauczyciel, … .
Sławomir Terpiłowski, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

12.55 – 13.15: Wyrwane karty z kalendarza poznańskiej sedymentologii
Jurand Wojewoda, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska

13.15 – 13.35: Pradolina Warszawsko-Berlińska między Łowiczem i Kołem oraz litologia utworów jej wypełnienia
Jacek Forysiak1, Aleksandra Majecka2, Leszek Marks3, Łukasz Bujak2,
1Uniwersytet Łódzki, Katedra Geologii i Geomorfologii, 2Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii,
3Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

13.35 – 13.55: Sandr suwalski – ponowne spojrzenie na osady i warunki sedymentacji
Piotr Weckwerth1, Wojciech Wysota1, Edyta Kalińska1, Jan A. Piotrowski1, 2,Helena Alexanderson3,
Arkadiusz Krawiec1, Marek Chabowski1, Joanna Martewicz1, Mateusz K. Suwiński1, Weronika Marcinkowska1,
1Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2Aarhus University, Department of Geoscience, Dania, 3Lund University, Department of Geology, Szwecja

13.55 – 14.15: Tektonika versus sedymentacja w kenozoiku na Niżu Polskim – perspektywa sejsmiczna
Piotr Krzywiec, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa

 

Scroll to Top