Ważne terminy

zgłaszanie uczestnictwa do 15 maja br

wpłaty za udział w warsztatach do 15 maja br

nadsyłanie streszczeń referatów i posterów
do 31 maja br

nadsyłanie pełnych tekstów publikacji do czasopisma Geologos do 1 grudnia br

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa obejmuje: noclegi w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Gwarek w Ślesinie, wyżywienie, udział w spotkaniu towarzyskim, ognisko, wycieczki terenowe oraz materiały konferencyjne

850 zł: doktoranci, studenci

1050 zł: emeryci

1200 zł: adiunkci, profesorowie, inni pracownicy

Chcąc utrzymać koszty obsługi konferencji, w sytuacji postępującej inflacji, zmuszeni jesteśmy do rygorystycznego przestrzegania terminów
wniesienia opłat konferencyjnych. Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie opłaty.

Wpłatę za udział w Warsztatach należy dokonać na konto:
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich,

mBank S.A., nr konta: 23 1140 2004 0000
3602 8329 8728

w tytule wpłaty proszę wpisać hasło sedtect2023 oraz swoje Imię i nazwisko

Wymogi redakcyjne

Streszczenie referatu / posteru:

Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza, do 400 wyrazów (tytuł po polsku i po angielsku, autorzy z pełną afiliacją i adresami e-mail, tekst streszczenia i/lub literatura);

streszczenia należy nadesłać na adres sedtect2023@amu.edu.pl

Publikacja artykułu po warsztatach:

po Terenowych Warsztatach Sedymentologicznych będzie możliwość opublikowania artykułu w specjalnym tomie czasopisma Geologos;

wymogi redakcyjne są podane na stronie czasopisma w zakładce „Instructions for Authors”; UWAGA, jedyne ograniczenie to długość tekstu manuskryptu do 3,5 tys. wyrazów;

manuskrypty będą oceniane przez 2 recenzentów, tj. zagranicznego i polskiego;

pełny tekst manuskryptu wraz z figurami należy przesłać na adres czasopisma Geologos geologos@amu.edu.pl z dopiskiem Warsztaty w tytule e-maila

Formularz zgłoszeniowy
Rejestracja na Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne dobiegła końca. Osoby zainteresowane zgłoszeniem swojego uczestnictwa prosimy o kontakt na adres sedtect2023@amu.edu.pl
Scroll to Top