Sesja referatowa 3

17.15 – 18.45, prowadzący: Anna Wysocka

17.15 – 17.35: Ku obiektywizacji analiz kształtu ziaren kwarcu – parametry morfometryczne Morphologi G3SE ziaren EL i RM (metoda Cailleux)
Jacek Szmańda1, Karol Witkowski1, Jacek Forysiak2, Joanna Petera-Zganiacz2, Danuta Dzieduszyńska2,
1Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
2Katedra Geologii i Geomorfologii, Wydział nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

17.35 – 17.55: Osuwisko jako czynnik kształtujący system anastomozujący na przykładzie Drwinki w Krakowie
Karol Witkowski, Jacek Szmańda, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

17.55 – 18.15: Aspekty paleogeografii czwartorzędu w badaniach prowadzonych w odkrywkach KWB Adamów
Joanna Petera-Zganiacz, Jacek Forysiak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geologii i Geomorfologii

18.15 – 18.35: Rekonstrukcje zmian poziomu wody w starorzeczach w oparciu o wyniki analizy wioślarek
Dominik Pawłowski, Instytut Geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Scroll to Top