Komitet Naukowy

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz (PAN, Toruń)

Prof. dr hab. Zdzisław Jary (UWr, Wrocław)

Prof. PAN dr hab. Piotr Krzywiec (PAN, Warszawa)

Prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz (UAM, Poznań)

Prof. UMCS dr hab. Sławomir Terpiłowski (UMCS, Lublin)

Prof. UMK dr hab. Piotr Weckwerth (UMK, Toruń)

Prof. dr hab. Anna Wysocka (UW, Warszawa)

Prof. dr hab. Wojciech Wysota (UMK, Toruń)

Scroll to Top